ecom

La Federació ECOM és un moviment associatiu integrat per organitzacions de persones amb discapacitat física.

 

La  seva  missió  és  la  de  defensar  l’exercici  dels  drets  de  les  persones  amb discapacitat física i treballar per la millora de la seva qualitat de vida. Ser un interlocutor legitimat i una entitat de referència per al desenvolupament de polítiques  socials  que  afavoreixen  la  integració  social  de  les  persones  amb discapacitat física, amb un equip dotat d’un alt grau de qualificació professional i una oferta de serveis i recursos que cobreixin les necessitats de les entitats i persones del col·lectiu. Alhora arribar a ser també una entitat de certificació pel que  fa  a  estructures,  serveis,  empreses  i  administracions  i  al  mateix  temps dinamitzadora  de  noves  referències  i  paradigmes  que  promoguin  entorns inclusius  i  universitaris que  millorin  la qualitat  de  vida de  les  persones  amb discapacitat.

 

ECOM aglutina més de 175 entitats, que estan repartides per tot el territori espanyol, encara que es concentren majoritàriament a Catalunya.

 

Es tracta d’entitats de persones amb discapacitat física en general i de patologies que  poden  provocar  mobilitat  reduïda.  D’aquestes,  algunes  desenvolupen tasques d’assessorament als seus associats i d’altres són prestadores de diferents serveis per a l’atenció a les persones amb discapacitat física com atenció mèdica, atenció  psicològica,  assistència  a  domicili,  transport,  formació  i  orientació laboral…

 

Les seves àrees d’actuació són:  Accessibilitat, Educació, Salut, Laboral, Esport i Lleure,   Sensibilització,   Defensa   dels   drets,   vida   independent,   projectes internacionals.

 

logo_xeiso

XEISO és la xarxa d’entitats d’inserció sociolaboral de la comarca d’Osona que fomenta una societat més justa i solidària mitjançant la cooperació i el treball conjunt. L’objectiu últim de XEISO és millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i/o en risc d’exclusió social d’Osona, i oferir-los possibilitats d’inserció en tots els àmbits.

 

La  col·laboració  estreta  d’unes  entitats  amb  les  altres  permet  enfortir  les singularitats de cadascun dels membres de la xarxa. Al mateix temps, la unió d’esforços i recursos faciliten el contacte, l’accés i el treball amb les empreses i institucions,  tant  públiques  com  privades,  els  altres  actors  fonamentals  per garantir l’èxit d’un procés d’inserció.

 

XEISO està format per:

 • Associació de Disminuïts Físics d’Osona (ADFO)
 • Associació Sant Tomàs- PARMO
 • Associació Tapís
 • Càritas Diocesana de Vic
 • Centre Especial de Treball Calandra sccl
 • Creu Roja Osona
 • Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona
 • Fundació Humanitària Dr. Trueta
 • Fundació SAMBUCUS
 • Fundació MAp

 

logo_incorpora_lacaixa

És una Xarxa d’entitats socials d’inserció laboral que sumem esforços i aportem la nostra experiència de treball amb persones amb més dificultats per assolir un objectiu comú: la plena integració social i laboral de les persones per les quals treballem.

 

Incorpora és el programa de Foment de l’Ocupació de l’Obra Social “la Caixa” amb l’objectiu d’inserir laboralment persones en situació o risc d’exclusió social.

 

El seu objectiu és facilitar aquest procés, tot potenciant d’una manera directa la capacitat d’inserció de les entitats socials adherides al programa i contribuint a la sensibilització i la cerca d’oportunitats d’inserció de les persones amb dificultats afegides per a la seva inclusió social.

 

Aquest programa es porta a terme a tot l’Estat espanyol i les entitats estem agrupades amb diferents grups de treball, en el nostre cas formem part del Grup Incorpora Barcelona que està format per 85 entitats coordinades per l’entitat Trinijove i amb les quals es realitzen reunions de coordinació un cop el més i també  es  realitzen  formacions  conjuntes  per  tal  de  millorar  les  tasques  a realitzar durant el programa.

 

En la nostra comarca, les dues entitats que formem part d’INCORPORA sóm: Fundació Sant Tomàs i ADFO.

 

SERVEIS SOCIALS DE LA COMARCA D’OSONA

La  tasca  que  es  realitza  des  de  la  nostra  entitat  és  totalment  inconcebible plantejar-la sense un treball conjunt amb tots els serveis socials de la nostra comarca. És per això que cada usuari que arriba a l’ADFO es realitza una posada en contacte amb el Treballador/a Social del seu poble o ciutat per tal de poder realitzar un treball conjunt i més eficient.

 

En moltes ocasions son diferents agents socials que han d’intervenir amb la persona i per tant és molt important estar coordinats i treballar en la mateixa direcció.

 

Actualment  l’ADFO  és  l’entitat  referent  per  a  tots  els  Serveis  Socials  de  la comarca pel què fa referència a la discapacitat física a través del Referent del nostre Servei Social, que participa en totes les reunions que es realitzen tant a nivell de centres sanitaris, com d’ajuntaments o del Consell Comarcal.

 

fundacio-nani-roma

Des de l’any 2009 l’ADFO i la Fundació Nani Roma treballen conjuntament per tal de  portar  a  terme  projectes  solidaris  relacionats  amb  les  persones  amb discapacitat física, com per exemple la Duatló d’Hivern Accessible que es porta a terme a la Molina conjuntament amb Play and Train.

 

CONSELL CIUTAT DE VIC

El Consell de Ciutat de Vic és una eina d’utilitat per a tota la ciutadania. Una eina que permet a qualsevol ciutadà de Vic estar informat del que es considera són els temes d’interès de la ciutat. Una eina que ens permet a tots fer aportacions, crítiques i suggeriments a tot el procés que el nou Consell de Ciutat ha iniciat i a l’hora compartir amb altres agents de la societat vigatana diferents inquietuds.

 

Aquest  Consell  de  Ciutat  s’organitza  amb  diferents  comissions  i  l’ADFO  està present a totes aquelles que tenen una relació directa amb la nostra entitat, aquestes són:

 • Comissió Ciutadania Benestar i Cooperació
 • Comissió Revisió d’Ordenances
 • Comissió d’habitatge

 

UVic

Una altra institució amb la qual treballem conjuntament és la Universitat de Vic, és important poder realitzar activitats conjuntes per poder complementar-nos mútuament, aquest treball cooperatiu fa molt de temps que s’està portant a terme,   a   continuació   detallem   algunes   de   les   col·laboracions   o   treballs cooperatius entre les dues entitats:

 • Pràctiques d’alumnes de diferents facultats: Educació Social, Fisioterapeuta, Treball Social, etc….
 • Sessions informatives per conèixer quines son els activitats que realitzem a l’entitat
 • Participació i col·laboració en les Jornades d’Accessibilitat organitzades per la Universitat.
 • Utilització de la nostra borsa de treball per a cobrir llocs bacants
 • Estreta col·laboració amb el Servei SIRIUS
 • Assessorament amb temes directament relacionats amb l’accessibilitat.

 

creaccio

És l’agència d’emprenedoria, innovació i coneixement per al desenvolupament socioeconòmic d’Osona treballa per incrementar la competitivitat de les empreses, millorar l’ocupabilitat de les persones i posicionar el territori per crear-hi ocupació de qualitat.

És un punt de trobada i de col·laboració basat en la identitat de la comarca, enfocat a resultats, que prioritza i actua, que assumeix riscos i que fa una avaluació permanent dels resultats.

Va ser creada per unir els esforços dels diferents agents que treballen actualment a la zona, racionalitzar recursos i millorar l’impacte dels projectes desenvolupats en termes de millora de l’ocupació de les persones, competitivitat de les empreses i de desenvolupament sostenible del territori a nivell econòmic, social i ambiental.

Per part nostre formar part de Creacció suposa poder estar treballant colze a colze amb totes les parts implicades en l’ocupació i l’emprenedoria.

 

logo-chv

 

El Consorci Hospitalari de Vic (CHV) és una institució que ofereix serveis assistencials a nivell sanitari, sociosanitari i de salut mental. La nostra finalitat és posar a disposició dels habitants de la comarca d’Osona (unes 160.000 persones) un servei assistencial de qualitat, tant a nivell públic com privat, aplicant criteris de responsabilitat social.

Jurídicament, el CHV està integrat per la Generalitat de Catalunya i la Fundació de l’Hospital de la Santa Creu de Vic, i s’organitza com un consorci administratiu de caràcter públic i institucional, sense ànim de lucre, creat segons el Decret 302/1986 de 9 de setembre de 1986.

Amb el Consorci mantenim diverses línies de col·laboració per treballar temes tant importants com l’accessibilitat, l’inserció laboral o qualsevol tema importat per una persona amb discapacitat física.