ENSENYAMENT

La participació dels alumnes discapacitats en tots els esdeveniments educatius que transcorren dins el centre, és l’objectiu principal que han d’assolir els professionals per aconseguir que aquests alumnes se sentin part de l’escola.

S’ha d’oferir una resposta educativa adequada i de qualitat a tot l’alumnat en aquesta etapa educativa, i sobretot treballar perquè qualsevol professional de l’educació tingui les eines necessàries per afrontar la diversitat creixent en la societat actual.

Parlar de persones amb discapacitat dins les escoles és parlar de pluralitat, de diversitat, conceptes claus sobre els quals es desenvolupa el progrés dins l’àmbit educatiu.

 

SERVEIS EDUCATIUS EXISTENTS A LA COMARCA D’OSONA

Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP)
Plaça Miquel de Clariana, 3, 3r. (Palau Bojons)
08500 Vic
Tel. 93 886 63 54
Fax: 93 886 63 59
Contacte: eap-osona@xtec.cat
Pàgina web de l’EAP: www.xtec.cat/eap/

Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA)
C. de la Soledad, 13, 1a. (Edif. Jaume Balmes)
08500 Vic
Tel. 93 889 59 70
Fax. 93 885 05 23
Contacte: creda-comarques1@serveis.pie.xtec.es
Pàgina web del CREDA: www.xtec.cat/creda/

Centre de Recursos Pedagògics d’Osona (CRP)
Plaça Miquel de Clariana, 3, 3r. (Palau Bojons)
08500 Vic
Tel. 93 886 63 50
Fax. 93 886 63 59
Contacte: crp-osona@xtec.cat
Pàgina web del CRP: www.xtec.cat/crp-osona/