ENTITATS COL·LABORADORES

Federació ECOM
www.ecom.es

 Fundació “La Caixa”
www.fundacio.lacaixa.es

 Fundació Caixa de Manlleu
www.caixamanlleu.com

Caixa de Manresa
www.caixamanresa.es

Caixa Sabadell
www.caixasabadell.com

Fundació Maria Francisca de Roviralta
www.roviralta.org

Fundació AURIS 4
www.fundacioauris4.org

Fundació Institució Puig Porret

www.puig-porret.cat

Club Natació Vic ETB
www.cnvic-etb.com

Mútua Intercomarcal (Programa EQUIPARA)
www.equipara.org

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

www.fisioterapeutes.com

Espai 21

Fundació Privada Areté

www.fundacioarete.cat

La Vola

www.lavola.com

Associació Catalana de Dèficits Immunitaris Primaris

www.acadip.org

Associació de Familiars i Afectats d’Esclerosi Múltiple i Discapacitats Físics de la Catalunya Central

www.empara.info

Associació Sant Tomàs- P.A.R.M.O

www.santtomas.cat

 

EMPRESES SOLIDÀRIES

Fundició Dúctil Benito
www.fdb.es

Spain-Tir Vic – Jovi Trans Logístic S.L.
www.spaintir.es

Pisman Serveis S.L.
www.pisman.es

Grup Girbau
www.girbau.com

Casa Tarradellas
www.casatarradellas.es

Victransa
www.victransa.com

Frigorífics Ferrer
sferrer@fferrer.es

 Encuestafacil.com

http://www.encuestafacil.com

Grup Pascual

www.calidadpascual.com/


Moltíssimes gràcies!!!

ADFO agraeix molt sincerament el suport que rep de les diferents entitats i de tots els seus socis. La vostra col·laboració ens permet poder seguir oferint els nostres serveis a totes les persones discapacitades i als seus familiars.