La nostra història

L’any 1982 un grup de persones amb discapacitat física i mobilitat reduïda vam associar-nos i vam constituir l’Associació Disminuïts Físics d’Osona (ADFO) per vetllar pel compliment de la llei i els drets de les persones amb discapacitat. L’any 2006 l’entitat és declarada d’utilitat pública.

Fins l’any 2008, des del voluntariat, vam treballar intensament per la integració de les persones. Aquesta dedicació va donar els seus fruits i la feina diària va evidenciar la necessitat de fer un salt com entitat i contractar professionals per poder atendre i donar resposta a totes les demandes que rebíem a l’entitat.  Necessitàvem un local fixe i tècnics professionals. L’Ajuntament de Vic va cedir-nos un espai a l’Hotel d’entitats i des de l’ADFO es va contractar un assistent social, un tècnic expert en inserció laboral i un educador social. Va ser a partir d’aquest any que vam aconseguir donar un gir i convertir ADFO en una entitat capaç de donar una resposta professional.

Així doncs l’any 2008 va ser un punt d’inflexió de l’entitat. Des d’aquell any hem crescut. Avui tenim nou local, furgoneta per transport adaptat i hem augmentat el nombre de serveis i professionals que treballem al servei de les persones amb discapacitat física de la comarca d’Osona.

Aquest creixement continua durant el 2009 quan des d’ADFO es crea l’empresa ADFOCET SL, per assolir un nou repte i crear llocs de treball per persones amb discapacitat física severa de la nostra comarca com a transició perquè puguin, a mig – llarg termini, integrar-se plenament en empreses ordinàries.

Fins aquí no hi hem arribat sols, ha sigut gràcies a les col·laboracions i complicitats aconseguides des de l’any 1982 que hem pogut adaptar-nos per estar sempre al costat de les persones.

 

línia temporal ADFO

L’ADFO al 2015:

541 socis

160 usuaris al Servei Integral d’Atenció a la Dependència

210 nous usuaris al Servei d’informació, cosnulta i assessorament

9 usuaris al Grup de Joves

234 usuaris al Servei d’Inserció Laboral + 74 noves admissions (42 insercions laborals)

309 usuaris amb acompanyament individual

166 voluntaris