Junta directiva

La Junta Directiva és l’òrgan encarregat de portar a terme les activitats necessàries per a complir les directrius aprovades i que s’estableixen dins dels estatuts de l’associació, així com de vetllar pel compliment dels objectius que té l’entitat.

La Junta Directiva està formada per persones amb algun tipus de discapacitat, familiars, i persones sense cap afectació física. Aquesta junta regeix, administra i representa l’associació en qualsevol acte en el qual l’associació prengui part.

La Junta Directiva es reuneix mensualment. Les reunions es fan el 1r dimarts de cada mes a la tarda a la seu d’ADFO. És una gestió no retribuida.

Anna Maria Parareda1

Vicepresidenta

Anna Maria Parareda Oriol

Jubilada

Fundadora d’ADFO l’any 1982

Secretaria des del 1982 fins el 2007

Vicepresidenta del 2008 fins a l’actualitat

vicepresidencia@adfo.cat

Eva Bonavida1

Vocal

Eva Bonavida

Administrativa

Vocal des de l’any 2015

vocal1@adfo.cat

.

Josep Òscar Polo1

Vocal

Josep Òscar Polo 

Enginyer Tècnic

Vocal des de l’any 2015

vocal4@adfo.cat

.

Carla Tortadès1

Vocal

Carla Tortadès

Secretària de Direcció

Vocal des de l’any 2015

vocal7@adfo.cat

.