Missió

Entitat de caràcter social sense ànim de lucre i d’utilitat pública a la comarca d’Osona. Treballa per a la integració universal de les persones amb discapacitat física en els diferents àmbits socials: familiar i d’amistats, laboral, formació, oci i lleure, esport adaptat i cultura. A través del suport a les persones i a les famílies per millorar la qualitat de vida; de l’assessorament a ajuntaments, institucions i empreses per aconseguir una accessibilitat plena; i de la sensibilització i conscienciació de la població envers el món de les discapacitats físiques.

 

Visió

Ser referent a la comarca d’Osona per tots els temes relacionats amb la discapacitat física. Projectant una entitat preocupada pel millorament de futur a través de la integració universal, de l’organització de l’entitat, de treball continu i de la comunicació externa. Mitjançant l’obtenció de recursos econòmics per engegar nous projectes.

 

Valors

L’Associació de disminuïts Físics d’Osona transmet valors de solidaritat, tolerància, voluntariat i tots aquells altres valors ètics que promoguin i sensibilitzin a les persones que formen part de l’entitat.