Skip to content

Condicions d’ús i política de privacitat

1.Condicions d’ús

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ADFO informa que és titular del lloc web WWW.ADFO.CAT. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, ADFO informa de les següents dades:

Associació Disminuïts Físics d’Osona està domiciliada a al carrer Sant Pere, 9, baixos de Vic (08510) amb CIF G58.208.067. Inscrita en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, a la Secció Serveis de soporte, amb el nombre de registre SO4992; I en la Secció d’Entitat privada d’iniciativa social, amb el nombre de registre E03403. La direcció de correu electrònic de contacte és adfo@adfo.cat.

A al web www.adfo.cat hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre a els serveis que l’entitat ofereix a les persones amb diversitat funcional de la comarca d’Osona.

El su objectiu principal és facilitar a les persones amb discapacitat física i al públic en general, la informació relativa a l’entitat, als serveis, productes, recursos i activitats que s’ofereixen.

2.Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web d’ADFO confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web d’ADFO, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web d’ADFO proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per ADFO per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per ADFO contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de el mateix funcionament del lloc web.

3.Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

ADFO no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

ADFO declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, ADFO no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

4.Modificacions

ADFO es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d’ús de la mateixa. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

5.Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat d’ADFO amb CIF G58208067 i domicili social lloc en C/SANT PERE, 9, BAIXOS, 08500, VIC (BARCELONA) , amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, ADFO informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

L’informem que el tractament de les seves dades està legitimat per el seu consentiment.

ADFO informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ADFO es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix l’la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o a l’correu electrònic adfo@adfo.cat

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

5.1. DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Aquesta declaració té com a finalitat informar els usuaris de la Política general de Privacitat i Protecció de Dades Personals seguida per adfo.cat.

La privacitat en el tractament de les dades personals és important per a adfo.cat, i és obligatòria l’acceptació d’aquestes condicions pels usuaris quan decideixen emplenar qualsevol dels formularis on es recullen aquests tipus de dades.

Aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autorregulació, pel que s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament.

En aquest lloc no es sol·licita informació personal tret que sigui imprescindible per prestar la informació que el propi usuari sol·liciti.

No es comparteix informació personal amb ningú, excepte per complir la llei o en cas que es disposi del consentiment de l’usuari.

No s’utilitzen les dades personals amb cap finalitat diferent de l’expressada en aquesta política de privacitat.

La persona responsable del tractament de les dades és la titular del lloc web, segons consta a l’apartat 1.Condicions d’us de la present documentació legal.

5.2. PRINCIPIS D’APLICACIÓ

En el tractament de les dades personals que es facilitin s’aplicaran els següents principis:

– Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre es requerirà el consentiment de l’usuari per al tractament de les seves dades personals per a una o vàries finalitats específiques que s’informaran prèviament de forma transparent.

– Principi de minimització de dades: Només es sol·liciten les dades estrictament necessàries en relació a la seva finalitat.

– Principi de limitació dels temps de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament.

– Principi d’integritat i confidencialitat: es garanteix una seguretat i confidencialitat adequada a les dades proporcionades. Es prenen precaucions per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels usuaris per part de tercers.

5.3. ORIGEN DE LES DADES I FINALITAT DEL SEU TRACTAMENT

Quan un usuari es connecta en aquest lloc web per enviar un correu al titular, està facilitant informació de caràcter personal com poden ser el nom, llinatges o l’adreça de correu electrònic. En facilitar aquesta informació l’usuari dóna el seu consentiment perquè aquestes dades siguin recopilades, utilitzades, gestionades i emmagatzemades per adfo.cat.

Les dades personals a adfo.cat procedeixen de:

– Formulari de contacte: Es sol·liciten les dades Nom i Email, per respondre els requeriments, dubtes, suggeriments, etc dels usuaris de adfo.cat. Les dades estaran ubicades en els servidors de LIVING TERRITORIWEB, SL dins la UE.

– Formularis per a fes-se-soci o voluntari: Es sol·liciten les dades per a fer-se soci o voluntari. Les dades estaran ubicades en els servidors de LIVING TERRITORIWEB, SL dins la UE.

Si no es faciliten les dades sol·licitades o no s’accepta la present política de privacitat suposa la impossibilitat de contactar i processar les sol·licituds realitzades en aquesta web.

Existeixen altres finalitats per les que es tracten les teves dades personals:

– Per garantir el compliment de les condicions d’us i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajudin aquest lloc a garantir la confidencialitat de les dades que es recullen.

– Per millorar l’experiència i usabilitat del lloc web, també es recullen dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega pel lloc i que es detalla a la política de cookies.

– Per gestionar les xarxes socials: adfo.cat pot tenir presència en xarxes socials. S’informa els usuaris que es disposa de comptes oficial a les xarxes socials, amb la finalitat principal de promocionar els serveis d’adfo.cat.

L’usuari que disposa d’un compte a les xarxes socials i que s’uneix com a seguidor als perfils socials del lloc, consent el tractament de les dades públiques del seu perfil, en especial el seu nom de contacte. Aquestes dades són utilitzades únicament dins la pròpia xarxa social.

El tractament de les dades de persones que es facin seguidores a les xarxes socials dels comptes de adfo.cat es regiran per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’us, polítiques de privacitat o normatives d’accés de la pròpia xarxa social en cada cas. Es tracten les dades amb la finalitat d’administrar correctament la presència a la xarxa social, informant de novetats d’adfo.cat així com qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Així mateix, el correu electrònic facilitat a adfo.cat per qualsevol dels mitjans anteriorment mencionats podrà ser utilitzat per a la recerca i generació de públics o audiències similars a Facebook Ads o efectuar campanyes de remàrketing, segons els termes de dita plataforma publicitària.

En cap cas s’utilitzaran perfils de seguidors per enviar publicitat de manera individual.

adfo.cat no ven, lloga ni cedeix a tercers dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, sense el consentiment previ.

5.4. DRETS

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a adfo.cat es tracten les seves dades personals o no. Les persones interessades tenen dret a:

– Sol·licitar l’accés a les dades personals de l’interessat

– Sol·licitar la seva rectificació o supressió

– Sol·licitar la limitació del seu tractament

– Oposar-se al tractament

– Sol·licitar la portabilitat de les dades

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició a través de correu electrònic a: adfo@afdo.cat juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del D.N.I. o equivalent.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat amb la que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, de manera que només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. Es deixaran de tractar, excepte per motius legítims imperiosos, o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a interessat, tens dret a rebre les dades que hagis facilitat i en un format estructurat, d’us comú i lectura mecànica, i transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

– El tractament estigui basat en el consentiment.

– Les dades s’hagin facilitat per la persona interessada.

– El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

Quan exerceixes el dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret a què es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutel·la judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, si consideren que el tractament de dades personals infringeix la normativa vigent.

5.5. LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment.

Per contactar l’empresa en aquest lloc es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

5.6. CATEGORIES DE DADES RECOLLIDES

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

En cap cas es tracten categories de dades especialment protegides.

5.7. DESTINATARIS DE LES DADES

Algunes eines que s’utilitzen a adfo.cat per tractar les dades personals proporcionades pels usuaris són propietat de tercers, sota les seves pròpies condicions de privacitat.

Google Analytics: Servei d’analítica web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware amb oficina principal a 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units («Google»). Google Analytics utilitza «cookies», que són arxius de text ubicats a l’ordinador de l’usuari, per ajudar personesambsuperpoders.cat a analitzar l’ús que en fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie (inclosa l’adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units. Tens més informació sobre les cookies a l’apartat de Política de Cookies.

LIVING TERRITORIWEB, SL: Empresa d’allotjament web de adfo.cat, ubicada a la Unió Europea.

Mailchimp: Servei d’Email marketing amb domicili als Estats Units i adherida al Privacy Shield entre la Unió Europea i els EUA.

5.8. TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no es sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

5.9. SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

adfo.cat es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de desar-los, i adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, segons l’estat de la tecnologia, d’acord amb l’establert per la normativa vigent.

Aquest lloc incorpora un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que permet que les dades es transmetin entre un servidor i l’usuari i viceversa de manera íntegra i segura, de foma totalment xifrada.

No obstant, adfo.cat no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa d’Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents als mateixos per part de tercers.

Quan es presenti algun incident de seguretat i es constati per adfo.cat, s’haurà de notificar l’usuari sense demores indegudes i s’haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’incident de seguretat tal com es conegui o quan l’usuari ho sol·liciti raonablement.

5.10. NAVEGACIÓ

Quan es navega per les pàgines d’adfo.cat els servidors d’Internet emmagatzemaran la seva adreça IP en els logs d’accés de forma automàtica i amb l’única finalitat de permetre el trànsit per Internet, essent necessari que el seu equip faciliti aquesta adreça IP quan navega per Internet perquè les comunicacions es puguin realitzar. La seva adreça IP serà utilitzada a més per realitzar estadístiques sobre el nombre de visitants d’aquesta web i la seva procedència.

5.11. EXACTITUD I VERACITAT

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a adfo.cat, pel que s’exonera el titular del lloc web de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en els diferents formularis del lloc.

5.12. ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, i accepta i consent el tractament dels mateixos per part de adfo.cat, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

5.13. REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a qualsevol cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment amb una comunicació al titular en els termes establerts en aquesta declaració. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

5.14. CANVIS EN LA POLITICA DE PRIVACITAT

El titular es reserva el dret a modificar la present declaració per adaptar-la a novetats normatives o jurisprudencials, així com a pràctiques del sector. En aquest supòsit s’anunciaran en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

6.Certificat SSL (Secure Sockets Layer)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre ADFO i l’usuari.
ADFO disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL per a realitzar connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s’estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

7.Propietat intel·lectual i industrial

ADFO per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’ADFO. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’ADFO.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’ADFO. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’ADFO.

8.Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

ADFO es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

Els presents avisos legals i polítiques d’ús, termes i condicions es regeixen per la legislació espanyola. En concret, són aplicables:

  • La Llei 34/2002, 11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI).
  • La Llei Orgànica, 3/2018 de 6 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (adaptació normativa al RGPD).

Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l’activitat que en el mateix es desenvolupa seran competents els Jutjats corresponents en tot cas a la jurisdicció de Vic (Barcelona). Tot usuari renuncia expressament a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.