Skip to content

Suport a la diversitat funcional

Informació, orientació, suport i acompanyament a les persones amb discapacitat i els seus familiars. Impulsem les eines adients per a fer front a les necessitats, millorar la qualitat de vida i l’accessibilitat i promoure l’autonomia de les persones amb diversitat funcional.

Suport a la diversitat funcional
Acompanyament a la persona

Acompanyament a la persona

Informació, orientació, suport i acompanyament a les persones amb discapacitat i els seus familiars.

Assessorament legal

Assessorament legal

Informació i assessorament legal en relació a la discapacitat.

Assessorament a l’accessibilitat

Assessorament a l’accessibilitat

Treballem per suprimir les barreres arquitectòniques dels espais públics. Assessorem a les entitats públiques i privades i als particulars amb l’objectiu d’adaptar els habitatges de les persones amb discapacitat.

Adaptacions per millorar el dia a dia

Adaptacions per millorar el dia a dia

Servei de teràpia ocupacional per adaptar-te a la vida diària amb la màxima autonomia.

Assistent personal

Assistent personal

Figura laboral que possibilita a les persones amb diversitat funcional portar una vida independent, al mateix temps que promou la seva autonomia personal i la presa de decisions.

Atenció psicològica i emocional

Atenció psicològica i emocional

Una ajuda per escoltar-te, compartir i parlar amb confiança i confidencialitat del que sents, el que vius i per a posar paraules a tot allò que no saps com expressar. Un acompanyament per trobar aquells recursos que et facin més fàcil l’adaptació emocional a tota aquesta situació.

Cuidador professional

Cuidador professional

Professionals que es desplacen a l’habitatge de la persona amb diversitat funcional amb l’objectiu de mantenir-la en el seu entorn i aconseguir cobrir les necessitats bàsiques. El professional s’encarregarà de l’atenció d’higiene personal i de suport amb les relacions familiars i amb l’entorn.