Skip to content

Atenció a la vida autònoma

Activitats i serveis orientats a proporcionar i assolir la vida autònoma de les persones amb diversitat funcional garantint la seva independència i participació en igualtat de condicions en qualsevol àmbit de la vida.

Atenció a la vida autònoma
Activitats

Activitats lúdiques, artístiques, formatives i de rehabilitació.

Podeu descarregar el Calendari d’activitats CURS 21-22

Compartir

Grup de persones que es reuneixen per compartir un problema de salut física, psicològica, o una situació social de risc, amb la finalitat de donar-se suport mutu i compartir informació de cara a aconseguir canvis personals i/o socials.

Transport adaptat

Transport adaptat per poder realitzar les activitats de l’entitat i per poder acudir a un centre de rehabilitació dins la comarca d’Osona.

Servei de teràpia

Servei de teràpia ocupacional per adaptar-te a la vida diària amb la màxima autonomia.

Servei d’acolliment residencial

Oferim un servei d’acolliment residencial temporal destinat a persones amb diversitat funcional que compta amb els recursos personals i d’infraestructura necessaris per viure en igualtat d’oportunitats. Consta de dues habitacions adaptades per a quatre persones a l’Alberg Canonge Collell de Vic.